Organització

Composició del Comité Organitzador:

Coordinador:Dr. Alexandre Bataller Català (Universitat de València)


Comité:

Joaquim Gadea Grau 

Héctor Hernández Gassó 

Antonio Martín 

Anna Francés 

Maria Jesús Francés